Webbhotell med Wordpress

Det vanligaste verktyget för att skapa en egen blogg är Wordpress. Det är ett verktyg skrivet i PHP som är helt gratis att använda och byggt som öppen källkod.

Kraven på webbhotell för Wordpress är att det finns en mysqldatabas och att det går att köra PHP. Sajthotellet har stöd för PHP på både linuxservrar och windowsservrar. Om du inte ska ha något annat på ditt webbhotellskonto rekommenderar vi en linuxserver, men det går också bra att köra wordpress tillsammans med separata sidor i klassisk ASP.

Mer än bara en blogg

Wordpress används, tack vare att det är så lättanvänt, till mycket annat än rena bloggar. Det finns webbyråer som specialiserat sig på att bygga företagswebbplatser med Wordpress som innehållshanteringsverktyg. På så sätt kan kunden själv uppdatera innehållet vid behov.

Uppdatera Wordpress

Det är ytterst viktigt att du håller din egen installation av Wordpress uppdaterad. Nackdelen med att Wordpress är så välanvänt är att när ett säkerhetshål väl hittats använder illvilliga hackers verktyg för automatiserade attacker. En inaktuell version kan innebära en säkerhetsrisk. Ta därför som vana att uppdatera Wordpress så snart det släpps en ny version.

Installera Wordpress

Det är förhållandevis enkelt att installera Wordpress. Börja med att ladda ner senaste versionen: https://wordpress.org/latest.zip.

Packa upp zip-filen. Alla filer ligger i en katalog som heter wordpress. Om du bara ska köra bloggen på ditt webbhotell rekommenderar vi att du lägger filerna direkt i katalogen public_html (eller wwwroot beroende på server).

Om du inte har en mySqldatabas sedan tidigare skapar du en sådan i din kontrollpanel. Var noga med att anteckna namnet på databasen, användarnamnet och lösenordet.

Byt namn på filen wp-config-sample.php till wp-config.php och öppna den för redigering i en texteditor. Programmet Anteckningar, som är standard i Windows, fungerar utmärkt.

Du behöver ändra i koden på tre ställen. Raderna börjar med ordet define följt av en parentes där parameternamnet anges följt av värdet. Det kan se ut så här: define('DB_NAME', 'Ange databasnamn här'); Du ska ange namnet på din databas, användarnamnet och lösenordet för inloggning till databasen.

Därefter laddar du upp alla filer till utrymmet på webbhotellet, öppnar sidan i din webbläsare och följer installationsinstruktionerna.

Installationshjälp

Om det känns svårt och krångligt att genomföra en installation av Wordpress kan du alltid kontakta supporten som gärna hjälper dig komma igång med din egna blogg.

Driftinformation

driftinformation.se finns information om planerade arbeten och eventuella driftstörningar om sådana skulle uppstå.

Kundservice

Telefon: 0771-319 319

E-post: support@sajthotellet.com

Nyheter

Sociala medier

2015-08-05

Följ Sajthotellet på Facebook eller Twitter.

SSL aktiverat

2015-08-04

Sajthotellet följer Googles rekommendation och aktiverar SSL för hela webbplatsen. Nu sker all kommunikation över det säkra protokollet https.

Ny hemsida

2012-07-09 Ny hemsida lanserad.

Efter mycket arbete presenterar Sajthotellet stolt en uppdatering av hemsidan.