Serverhall

När du hyr en server hos Sajthotellet placeras utrustningen i en toppmodern serverhall i centrala Stockholm. Hallen ägs och drivs av Internet Border Technologies AB. Säkerheten är hög och vi kan av säkerhetsskäl inte gå in på alltför detaljerade beskrivningar.

Serverhall

Inbrott

Serverhallen har ett väl tilltaget och omfattande skalskydd.

All inpassering loggas av inpasseringssystemet; dessutom är hallen kameraövervakad och ronderas av väktare dygnet runt . Inbrottslarm finns i hela lokalen.

Endast behörig teknisk personal har tillträde till datahallen och andra känsliga områden.

Brand

Alla lokaler som är väsentliga för driften är utrustade med automatiska brandsläckningssystem baserat på Inergen. Serverhallen är en egen brandcell och är byggd enligt högsta normer avseende datahall.

Klimat

Kylsystemet är redundant och speciellt anpassat för serverdrift.

Luftfuktighet - Internet Border Technologies tillhandahåller en genomsnittlig relativ luftfuktighet på minst 30 % i datahallen över en 24-timmarsperiod. Den relativa luftfuktigheten kan variera från 30% till 50%.

Det finns även ett extra kylsystem som träder i kraft om det primära kylsystemet mot förmodan skulle upphöra att fungera.

Strömförsörjning

Strömförsörjning

Elen till serverhallen levereras från två olika håll och är helt separerat från byggnadens övriga elförsörjning. Detta system är helt redundant fram till varje enskilt rack.

UPS skyddar mot strömavbrott och ström av ojämn kvalitet (exempelvis överspänning). Skulle strömförsörjningen sluta att fungera startas ett dieselbaserat reservkraftaggreagat automatiskt till dess att strömförsörjningen är återställd.

Dieselgenerator, UPS och batterier testas och belastningsprovas en gång i månaden.

Internetanslutning

Anslutningen är redundant och det finns ett flertal oberoende fiberanslutningar indragna i serverhallen.

Sajthotellets drift- och servertjänster.

Driftinformation

driftinformation.se finns information om planerade arbeten och eventuella driftstörningar om sådana skulle uppstå.

Kundservice

Telefon: 0771-319 319

E-post: support@sajthotellet.com

Nyheter

Sociala medier

2015-08-05

Följ Sajthotellet på Facebook eller Twitter.

SSL aktiverat

2015-08-04

Sajthotellet följer Googles rekommendation och aktiverar SSL för hela webbplatsen. Nu sker all kommunikation över det säkra protokollet https.

Ny hemsida

2012-07-09 Ny hemsida lanserad.

Efter mycket arbete presenterar Sajthotellet stolt en uppdatering av hemsidan.