SIB: Sajthotellet Internetbackup

Säkerhetskopiera enkelt, säkert och automatiskt

En säkerhetskopia, eller backup, skyddar mot dataförluster. Förlorade data kan innebära att många timmars arbete behöver göras om eller att digitalfoton är försvunna för alltid. Kostnaden kan bli betydande ekonomiskt om inte förlusten är helt ovärderlig.

Skydd mot brand, stöld och diskkrash

Sajthotellet Internetbackup skyddar mot dataförluster till följd av fel på lagringsmedia; exempelvis en hårddiskkrasch eller en CD som inte längre kan läsas. Eftersom lagring sker på annan geografisk plats finns data kvar även efter en brand eller stöld.

Enkelt och automatiskt

Du kommer snabbt och enkelt igång. Allt du behöver göra är att ladda ner klientprogrammet och installera det på din dator. Därefter anger du vilka kataloger du vill ta backup på. Första gången backupen körs förs alla filer över till en säker server och lagras krypterat så att ingen annan kan komma åt dina filer. Beroende på datamängd (hur många filer du vill ta backup på) och internetanslutning kan det ta allt från några minuter till några timmar att genomföra den första backupen. Därefter utförs en backup en gång per dygn då datorn är påslagen, helt automatiskt. Efter första gången uppdateras bara de filer som ändrats och processen tar därför inte lång tid.

Rapport och statistik

Efter varje utfört backupjobb skickas en rapport till din epost. Rapporten ger dig information om hur det har gått och statistik över vilka filer som uppdaterats.

Inga dyra band

Sajthotellet Internetbackup lämpar sig utmärkt även för företag som vill ta backup på den egna filservern och medarbetarnas datorer. Traditionella backuplösningar omfattar oftast bandstationer. Förutom att utrustningen kostar pengar måste banden bytas manuellt. Det är krångligt och lätt att glömma. Sajthotellet Internetbackup är en helautomatiserad lösning som rullar på dag efter dag. Backup kan även tas på helger och under semestertid.

Bandbackuper kräver också att banden flyttas till en annan plats för att skyddet ska fungera vid brand. Med en internetbackup sparas backupen helt åtskild geografiskt och data kan återskapas även om hela kontoret brunnit upp.

SIB: Sajthotellet Internetbackup

  • fungerar med alla moderna operativsystem
  • skyddar data vid diskkrasch
  • skyddar data vid brand
  • skyddar data vid stöld
  • lagras krypterat på säkra servrar
  • lagras på annan geografisk plats
  • sker helt automatiskt varje dag
  • rapport med statistik efter varje backup
  • snabb och enkel återställning av förlorade filer

Prova kostnadsfritt

Sajthotellet erbjuder ett prova-på-konto som fungerar i 30 dagar med 100 MB utrymme för backup.

Driftinformation

driftinformation.se finns information om planerade arbeten och eventuella driftstörningar om sådana skulle uppstå.

Kundservice

Telefon: 0771-319 319

E-post: support@sajthotellet.com

Nyheter

Sociala medier

2015-08-05

Följ Sajthotellet på Facebook eller Twitter.

SSL aktiverat

2015-08-04

Sajthotellet följer Googles rekommendation och aktiverar SSL för hela webbplatsen. Nu sker all kommunikation över det säkra protokollet https.

Ny hemsida

2012-07-09 Ny hemsida lanserad.

Efter mycket arbete presenterar Sajthotellet stolt en uppdatering av hemsidan.