Backup av din webbplats

Webbhotell baseras på teknik och även om datorer, som det sägs, inte kan göra fel så kan de gå sönder. Även de servrar som utgör vårt webbhotell kan råka ut för problem. Hårddiskar hållar inte i tid och evighet. Dessutom finns den mänskliga faktorn och risken är stor att något går fel förr eller senare. Därför tar Sajthotellet backup på all kunddata (förutom loggfiler) dagligen.

Förutom ren backup, som är ett annat lite vanligare ord för säkerhetskopiering, finns andra tekniska lösningar för att undvika förlust av data. De servrar som utgör vårt webbhotell kör så kallad RAID. Det innebär att informationen lagras på flera hårddiskar samtidigt. Skulle en hårddisk gå sönder kan den bytas ut - för det mesta medan servern fortfarande är i drift.

Men RAID är ingen fullkomlig lösning - den skyddar bara mot hårdvarufel. Det innebär att om en fil raderas av misstag, skrivs över eller blir korrupt spelar det ingen roll hur många hårddiskar den finns på samtidigt. Raidlösningen gör nämligen samma sak med alla filerna samtidigt.

Dagligen säkerhetskopieras varenda webbplats på vårt webbhotell. Det innebär att det är möjligt att återskapa en fil som förlorats. Har filen ändrats sedan säkerhetskopieringen gjordes förloras de ändringarna, men det finns i alla fall en någorlunda aktuell version av filen som i sådana fall får redigeras manuellt för att åter bli helt korrekt.

Tusentals kunder innebär tusentals webbplatser. Varje webbplats består av ett antal filer - ibland flera tusen. Allt kopieras varje dag under hela året. Det enda som inte ingår i säkerhetskopian är loggfiler eftersom dessa loggfiler tar mycket stor plats.

Windowsservrarna säkerhetskopieras med hjälp av Backup Exec från Symantec. För linuxservrarna används en annan lösning som är lika effektiv. Alla säkerhetskopiering sker över ett speciellt höghastighetsnätverk till en speciell server. Denna server har de två senaste säkerhetskopiorna.

Vårt webbhotell är visserligen baserat på kvalitetsservrar, mestadels från Dell, som är placerade i en toppmodern datahall. Datahallen är byggd för att klara nästan allt. Strömavbrott hanteras med UPS och Diesel. Det finns ett automatiskt brandsläckningssystem. Hela hallen är kameraövervakad och skyddas av ett omfattande inbrottslarm. Dessutom bevakas datahallen av väktare. Därför är det förvisso osannolikt att data skulle bli korrupt både på den vanliga servern och backupservern - det är däremot inte omöjligt.

Den dagliga säkerhetskopian förs över till en annan datahall några kilometer därifrån. Det innebär att även om den första datahallen på något vis skulle jämnas med marken finns det fortfarande en säkerhetskopia kvar att tillgå för att återskapa alla webbplatser.

I den andra datahallen där säkerhetskopian lagras sker lagringen på sekundärt media som byts varje dag. Av säkerhetsskäl har inte de andra servrarna tillgång till servern som lagrar säkerhetskopian. Det innebär att det är omöjligt för någon att genomföra fullständigt sabotage genom olaga dataintrång. Ett annat svenskt webbhotell råkade ut för ett intrång där förövaren raderade samtliga filer och även kom åt och raderade säkerhetskopian. Det är omöjligt med vårt upplägg. Det kräver att förövaren också fysiskt bryter sig in i den andra serverhallen för att förstöra säkerhetskopian.

Spara en egen kopia

Sajthotellet gör allt som står i vår makt för att förhindra förlust av data. Vi rekommenderar ändå att du har en egen kopia av din webbplats. Skulle du råka radera en fil av misstag kan du då enkelt återställa den själv.

Om du vill att vi ska återskapa data från backup för material som du själv raderat av misstag, se våra tilläggstjänster.

Driftinformation

driftinformation.se finns information om planerade arbeten och eventuella driftstörningar om sådana skulle uppstå.

Kundservice

Telefon: 0771-319 319

E-post: support@sajthotellet.com

Nyheter

Sociala medier

2015-08-05

Följ Sajthotellet på Facebook eller Twitter.

SSL aktiverat

2015-08-04

Sajthotellet följer Googles rekommendation och aktiverar SSL för hela webbplatsen. Nu sker all kommunikation över det säkra protokollet https.

Ny hemsida

2012-07-09 Ny hemsida lanserad.

Efter mycket arbete presenterar Sajthotellet stolt en uppdatering av hemsidan.